NEN 7506 ‘Inspectie en onderhoud van patiëntentilliften’ is ingetrokken door NEN commissie.

29 mrt. 2024

In 2023 heeft NEN de markt benaderd om deel te nemen aan de herziening van NEN 7506:2011 ‘Inspectie en onderhoud van patiëntentilliften’. Na een consultatieronde onder verschillende belanghebbende partijen blijkt dat er geen draagvlak is voor de herziening.

 

Tijdens een online bijeenkomst op woensdag 6 maart 2024 is het besluit genomen dat NEN 7506:2011 per direct is ingetrokken.

 

De normcommissie ‘Patiëntentilliften en Hygiëneproducten’ en andere belanghebbende partijen werd de keuze voorgelegd over het behouden of intrekken van de norm. De meerderheid van de partijen stemde voor het intrekken van de norm. Zij gaven daarbij aan dat deze norm verouderd is en niet meer past binnen de huidige context en eisen die gesteld worden in het verlengde van wet- en regelgeving van medische hulpmiddelen, mede door ontwikkelingen zoals de Medical Device Regulation (MDR). 

De normcommissie is sinds de herinstallatie van de normcommissie in januari 2018 actief aan het werk. De afgelopen twee jaar heeft de focus gelegen op de revisie van EN-ISO 10535. Daarnaast is in het najaar van 2017 de Nederlandse norm 7506 ‘Onderhoud en inspectie patiëntentilliften’ geëvalueerd onder de gebruikers van de norm en andere belanghebbende partijen. Er is besloten de norm te reviseren en tegelijkertijd in te brengen als Europese en ISO-norm (als onderdeel van EN-ISO 10535). De internationale werkgroep heeft de NEN 7506 geadopteerd als informatieve annex in EN-ISO 10535.

De NEN7506 is een Nederlandse norm, indertijd ingegeven door het aantal valincidenten en hoog risicovolle handelingen met tilliften.  Vanuit de NEN lijkt het erop dat er gebruik gemaakt gaat worden van  de NEN-EN-ISO 10535-COR2021-11 zie onderstaande items.

 

Ondersteunende producten – Tilliften voor het verplaatsen van mensen – Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN-ISO 10535 specificeert eisen en beproevingsmethoden voor takels en lichaamsondersteuningseenheden bedoeld voor het verplaatsen van personen met een handicap. Het document is van toepassing op de volgende producten geclassificeerd in ISO 9999: -1).
  • 12 36 03 Mobiele liften voor het verplaatsen van een persoon in zittende positie met tilbanden
  • 12 36 04 Mobiele liften voor het verplaatsen van een persoon in staande positie
  • 12 36 06 Mobiele liften voor het verplaatsen van een persoon in zittende positie met stevige zitplaatsen
  • 12 36 09 Mobiele liften voor het verplaatsen van een persoon in liggende positie
  • 12 36 12 Stationaire takels bevestigd aan wanden, vloer of plafond
  • 12 36 15 Stationaire takels bevestigd aan of gemonteerd in of op een ander product
  • 12 36 18 Stationaire vrijstaande takels
  • 12 36 21 Lichaamssteuneenheden voor takels. Dit document heeft betrekking op verschillende soorten mobiele en stationaire takels. Sommige eisen en testmethoden zijn algemeen, andere gelden alleen voor specifieke producttypen.

De NEN7506 is een Nederlandse norm, indertijd ingegeven door het aantal valincidenten en hoog risicovolle handelingen met tilliften.  Vanuit de NEN lijkt het erop dat er gebruik gemaakt gaat worden van  de NEN-EN-ISO 10535-COR2021-11 zie onderstaande items.

 

Bijlagen A, B en C geven algemene aanbevelingen. Dit document is niet van toepassing op apparaten die personen tussen twee niveaus (verdiepingen) van een gebouw vervoeren. Het omvat geen methoden voor het vaststellen van veroudering of corrosie van dergelijke takels en eenheden. Het omvat geen methoden om individuele eenheden te kwalificeren voorafgaand aan gebruik. De eisen in dit document zijn geformuleerd met betrekking tot de behoeften van zowel de personen die worden gehesen als de begeleider die de takel gebruikt.

 

 

Vergelijkbare berichten