"Ervaringen delen is kennis vermenigvuldigen"

Mijn idee, samen beter worden

MEDTEK wil je graag informeren over medische zorgtechniek, innovaties, slimmer werken.

Vandaag is het begin van morgen!

Zorgtechniek en Medische Techniek delen

Medtek
SpelenPlay
Medtek
SpelenPlay
Medtek
SpelenPlay
previous arrow
next arrow

Innovatie raakt iedereen, zowel in de zorg (patiënten, cliënten, verzorgers, verplegers, artsen en specialisten) partijen die betrokken zijn met beleid en uitvoering, overheid, zorgverzekeraars en leveranciers. 

Innovatie wordt ingegeven op marktontwikkelingen, zoals het tekort aan personeel, de stijgende levensverwachting. De toenemende mogelijkheden van technologie maken dat zorginnovatie een strategisch speerpunt is van bijna alle zorginstellingen. Iedereen is druk bezig met innovatie, of heeft dit op de agenda staan. Innovatieteams en experts groeien elke dag. Ben je niet bezig met innovatie, dan mis je de boot, lijkt het wel.    Er is veel marktdruk, doe je niet mee dan…..

De maatschappij verandert continu en de zorg verandert mee. Zo blijven kwetsbare mensen langer thuis wonen en zal er in de zorginstellingen complexere zorg worden geleverd. Steeds meer budgetten komen onder druk, de roep om slimmer werken wordt steeds groter. We moeten meer werk doen met minder mensen. 

Gelukkig groeien de technologische mogelijkheden met de dag, maar dit roept ook vragen over de toekomst op. Innovatie en Innoveren zijn de begrippen die voor bij komen bij oplossingen in de zorg.

Zo werkt het niet in het Nederlandse Zorgstelsel!

Inderdaad “zo werkt het Nederlands Zorgstelsel niet!”

Bovenstaande hoor je te veel, zo werkt het niet!. De wedervraag is hoe werkt het dan wel?. Wat leveren al die rapporten op, wat zorgt dat het nu wel gaat werken?. De overheid roept het roer moet om, meer technology. Ander vormen van zorg, passende zorg op de juiste plek.

 Passende zorg op de juiste plek betekent zorg verplaatsen naar dichterbij als het kan en verder weg als het moet, zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg zoals e-Health en domotica, en zorg voorkomen die niet passend is. Bij dit principe speelt de weloverwogen inzet van geld, mensen, grondstoffen en materialen een belangrijke rol. Daarbij wordt ook gekeken wat de patiënt/cliënt zelf kan doen en wat informele zorg kan bijdragen. 

 

slide 1
Image Slide 3
Innovatie is meer dan dansen om hetzelfde vuur, lees meer
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
album-art
00:00