Afbeeldingsresultaat voor mens techniek en organisatie

MEDTEK informeert u over onderhoud en keuring aan medische zorghulpmiddelen, MEDTEK bekijkt veiligheid vanuit drie perspectieven: techniek, mens en organisatie. Met deze visie willen wij u informeren over wetgeving, normeringen, kwaliteitseisen en keuring met betrekking Medische hulpmiddelen. MEDTEK wil u helpen met het maken van de juiste keuzes, dit voor een veilige zorg!

Patiënten en cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. De Rijksoverheid stimuleert zorginstellingen en werkgevers in de zorg om de zorg veiliger te maken.

Veiligheid in de zorg is nog altijd een bijzonder actueel onderwerp. In het kader van het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) krijgen medewerkers in de zorg te maken met meer aandacht voor veilig werken met medische apparatuur.

U kunt hierbij denken aan preventief onderhoud en keuring van een bloeddrukmeter tot een weegschaal, tillift en bedden.

Veiligheid voor de patiënt

In de gezondheidszorg kunnen patiënten onbedoeld lichamelijke en/of psychische schade oplopen door fouten van hulpverleners. Of door tekortkomingen van het zorgsysteem.

Patiëntveiligheid staat hoog op de agenda van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorginstellingen en zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor patiëntgerichte, kwalitatief goede en veilige zorg. De Rijksoverheid helpt mee door voorwaarden te maken via wetgeving.

U als eigenaar van Medische hulpmiddelen

U als eigenaar van medische hulpmiddelen (arbeidsmiddelen) dient ervoor te zorgen dat het tijdens het gebruik periodiek gecontroleerd, geïnspecteerd en/of gekeurd wordt. Volgens het Arbobesluit (hoofdstuk 7. Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden) moet de werkgever de risico’s tijdens het gebruik vaststellen en oplossingen bedenken om deze risico’s te minimaliseren.

Om dit te realiseren zal de eigenaar dit moeten waarborgen. Periodieke controles, inspecties en keuringen zijn hiervan een onderdeel.

Latest posts

NEN-EN-IEC 62353 medische apparatuur

Dat elektrische arbeidsmiddelen moeten worden gekeurd volgens de norm NEN 3140 is over het algemeen bekend. Ook medische apparatuur, welke in medische ruimten valt onder de keuringsplicht en moeten op regelmatige basis worden gekeurd. Hiervoor is de norm NEN-EN-IEC 62353:2008 … Lees meer

MEDTEK informeert over wetgeving en toepassing

MEDTEK informeert u over onderhoud en keuring aan medische zorghulpmiddelen, MEDTEK bekijkt veiligheid vanuit drie perspectieven: techniek, mens en organisatie. Met deze visie willen wij u informeren over wetgeving, normeringen, kwaliteitseisen en keuring met betrekking Medische hulpmiddelen. MEDTEK wil u … Lees meer