Oei, ik heb een fout gemaakt, wie is aansprakelijk?

Je bent als keurmeester aan het inspecteren of keuren van arbeidsmiddelen. Dit als onderdeel van de wettelijke eisen die gesteld worden aan het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen op de werkplek. In Nederland zijn deze eisen opgenomen in het Arbobesluit hoofdstuk 7 van de Arbowet.. 

Artikel 7.4a eist dat arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. Je bent aangesteld door de werkgever door je functie die je uitvoert. Je certificaten zijn op orde en toch… Het komt voor dat het mis gaat tijdens werktijd.  Denk hierbij aan het beschadigen van eigendommen van de klant, of nog erger letsel door een verkeerde afstelling van een medisch instrument, ondanks je checklist of gevolgd protocol, het is verkeerd gegaan. 

Een domme fout maken of achteloos of onvoorzichtig zijn hoort bij het werk en komt voor risico van de werkgever. Dit kan niet per definitie op jou als werknemer worden verhaald. Daarvoor zal je werkgever moeten kunnen aantonen dat er opzet in het spel is. Dit door aantoonbare schuld of bewuste roekeloosheid.

Schuld of bewuste roekeloosheid werknemer, wanneer gaat dit op?

De Hoge Raad heeft uitgesproken dat pas sprake is van bewuste roekeloosheid als de werknemer zich onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval daadwerkelijk bewust was van het roekeloze karakter van zijn gedraging.  Voor toepassing van artikel 7:661 BW moet de werkgever stellen en zo nodig bewijzen dat de schade door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer is veroorzaakt. Je ziet het al, was het een fout onopzettelijk en niet uit roekeloosheid, dan is de werkgever aansprakelijk. Deze heeft dit ook verzekerd.

Als je als werknemer tijdens het uitvoeren van de bedongen arbeid schade veroorzaakt, draagt de werkgever de verantwoordelijkheid voor dat werk en daarmee ook de aansprakelijkheid voor de schade. Deze aansprakelijkheid van de werkgever voor het handelen of nalaten van de werknemer geldt dus alleen als de schade is veroorzaakt onder werktijd of bij werkzaamheden ten behoeve van de werkgever.

Lees meer hierover

 

Vergelijkbare berichten