Zorg- en welzijnsaanbieders die actief zijn binnen de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Jeugdwet of de Wet publieke gezondheid kunnen een aanvraag doen voor subsidiëring. Ook samenwerkingsverbanden, waarin aanbieders van zorg of ondersteuning deelnemen, zoals regionale huisartsenorganisaties, innovatiehubs en regionale werkgeversorganisaties, kunnen betrokken zijn bij een aanvraag.

Deze regeling is de opvolger van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Hiervan hebben tussen 2019 en 2023 in totaal 300 zorg- en welzijnsorganisaties gebruik gemaakt.

Minister Conny Helder: “Met slimme innovaties kunnen we de zorg en ondersteuning kunnen bieden die nodig is en daarmee ontlasten we mantelzorgers en medewerkers.”

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de subsidieregeling. 

Nieuwsbericht | 18-04-2024 | 11:51                   

Vergelijkbare berichten