MEDTEK Kennisbank
< Alle onderwerpen
Printen

Wat is storingzoeken en wat is storingsanalyse

Het verschil tussen storingzoeken en storingsanalyse

Voor technische medewerkers zijn storingzoeken en storingsanalyse bekende begrippen.

Maar hoe zit dat ook alweer? Wat is ook alweer het verschil?.

Het verschil in storingzoeken en storingsanalyse zit in de complexiteit van de storing en de gewenste aanpak.

Storingzoeken

Bij storingzoeken is het hoofddoel om de storing zo snel mogelijk te lokaliseren, je wilt het probleem zo snel mogelijk vinden en verhelpen. Eventueel met ‘noodverbandjes’ om de installatie zo direct weer kan functioneren. 

Hier zie je hoe digitaal storingzoeken in 1974 al via Teleac werd gegeven

Storinganalyse

Bij storingsanalyse wil je de bron van de storing achterhalen. Je stelt jezelf de vraag; waarom is juist dat onderdeel stuk gegaan. Je zoekt naar de diepere oorzaak van de storing. De monteur geeft na reparatie door welke storing is aangetroffen en welke oplossing heeft gezorgd voor reparatie en op welk niveau. Door de storingscodes te gebruiken kun je al de gegevens analyseren, per product kun je zo zien wat de aantallen zijn van de specifieke onderdelen. Waarom gaat dat onderdeel vaak defect, door middel van modificatie aan het onderdeel of product zorg je ervoor dat de storing niet meer terugkomt.

De begrippen naast elkaar

Storingzoeken Storingsanalyse
Bij de machine (hands-on) Achter het bureau (hands-off)
Zo snel mogelijk herstel Zoeken naar de waarom’s
Vaak symptoombestrijding Structureel oplossen
Op componentniveau herstel Plan van aanpak
Generalistisch Specialistisch
Vaak 1 monteur Multidisciplinair team
Informatie verzamelen en registreren Registratie gebruiken als informatiebron
Methodisch werken Methodisch onderzoeken

Is storingsanalyse nu belangrijker dan storingzoeken?

Nee, zeker niet. De termen storingzoeken en storinganalyse worden veel gehypet en door elkaar gehaald.

Beiden zijn erg belangrijk en afhankelijk van het doel. Het doel van storingzoeken is het herstellen en beschikbaar maken van het product. Het niet kunnen gebruiken van het product zorgt voor afhankelijkheid, geen vertrouwen. Voor de zorgverlener dat het product niet inzetbaar is, daardoor meer fysieke belasting of niet de juiste behandeling kunnen uitvoeren.

Als na het oplossen van de storing het product weer functioneert, ga je aan de slag met de analyse van de storing. Het doel is het bedenken van een oplossing, zodat de storing niet meer terugkomt. Het doel van een storingsanalyse is het voorkomen van herhaling en optimaliseren van het product, hoe meer je weet, hoe meer je kunt voorkomen. Het voorkomen kan betekenen aanpassing van het product (modificatie) door de fabrikant of aanpassing van de onderhoudsvoorschriften. Ook kan het zijn dat de instructies voor gebruik moeten worden aangepast.

Belangrijk is ook in welke fase (levenscyclus) bepaalde storingen optreden in of aan het product.. Hiermee wordt een hogere betrouwbaarheid gerealiseerd, dit met beschikbaarheid en inzet. Door slimme inrichting kun je storingen en onderdelen aan elkaar koppelen, dit door storingsgebieden te koppelen aan het hoofdproduct en onderdelen.

 

Inhoudsopgave