Een goed MJOP omschrijft aan welke assets aandacht besteed moet worden, op welke frequentie onderhoud gepleegd moet worden, welke onderdelen hiervoor nodig zijn en wat de werkzaamheden en kosten zijn die hierbij horen. Een MJOP heeft vier onderdelen:

  1. Een meerjarenonderhoudsplan bestaat allereerst uit een omschrijven van de assets waaraan onderhoud gepleegd moet worden. Dit is veelal een onderdelenlijst van de installatie.
  2. Hierbij hoort een tijdschema waarin staat welk onderdeel wanneer geïnspecteerd, onderhouden of vervangen wordt.
  3. Vervolgens worden alle taken benoemt die uitgevoerd worden in het geval van inspectie, onderhoud of vervangen.
  4. Tot slot wordt er een kostenraming gemaakt.

Een MJOP beschrijft in de basis enkel de gemiddelde levensduur van een asset. Daarom voer je ook  altijd een conditiemeting uit, waarbij je kijkt naar de huidige staat van de onderdelen. De conditiemeting bepaald of er nu onderdelen zijn die direct onderhoud nodig hebben.