MEDTEK Kennisbank
< Alle onderwerpen
Printen

Asset/object Inventarisatie – Nulmeting wat verstaan we hieronder?

Inventarisatie – Nulmeting

Onder nulmeting verstaan we de opname van een niet bekend asset-object, bij het opnemen van een asset, worden gegevens rondom het asset vastgelegd, ook wordt er een conditiemeting verricht. De volgende gegevens worden beoordeeld voor registratie.

Product kenmerken met betrekking:
 • Merk – (fabrikant/leverancier)
 • Type – (uniek soort binnen het merk)
 • Model – (aanduiding – xxxxx of modelreeks, jaar (yyyy – zzzz)
 • Serie-ID – (uniek binnen, merk, type en model ( er zijn geen 2 hetzelfde)
 • Bouwjaar – (bouwjaar is jaar – maand)
 • Componenten – (lader, accu’s)
 • Configuratie – (waaruit bestaat de configuratie, zijn er delen samengevoegd met diverse serie-id van dezelfde of meerdere fabrikanten, bijv. bedverlengers, tiljukken, tilarmen, dit kan betekenen opname van meerdere assets/objecten )
 • Maatvoering – (breedte x lengte)  

Conditie

De conditiebepaling is de toekenning van een zichtbare of meetbare situatie, dit met betrekking inzet en veiligheid. Ook kan het zo zijn dat de conditie niet gewaarborgd kan worden voor de toekomst dit met betrekking levering onderdelen of gereedschappen.

 • Goed – functioneel en veilig inzetbaar
  • geen zichtbare/meetbare schade of functieverlies waargenomen
  • heeft geen reden tot vervanging tot de volgende PIO
 • Matig – functioneel en veilig inzetbaar
  • zichtbare/meetbare beperkte schade
  • geen reden tot vervanging tot de volgende PIO
 • Slecht – functioneel en veilig inzetbaar (verslag aanwezig bij asset reden, foto en opmerkingenveld gevuld)
  • zichtbare/meetbare grote schade
  • veroudering heeft opgetreden, dit in deze mate dat vervanging op termijnnoodzakelijk is
  • hoge reparatie kosten direct of verwacht op termijn
  • er zijn geen onderdelen meer verkrijgbaar, daardoor geen juist onderhoud uit te voeren, inzet is op best practice.
  • reden voor vervanging aangegeven tot volgende PIO
 • Zeer slecht – niet functioneel en veilig meer inzetbaar (verslag aanwezig bij asset reden, foto en opmerkingenveld gevuld)
  • zichtbare grote schade met als gevolg geen veilige inzet, directe reparatie of vervanging noodzakelijk
  • aangemerkt voor directe reparatie met betrekking veiligheid
  • reden voor direct buiten gebruik, geen veilige inzet meer, buiten gebruik.

 

Inhoudsopgave