Een van de meest gestelde vragen uit de afgelopen jaren is of het voor bedrijven mogelijk is producthandleidingen online te plaatsen, in plaats van deze bij het product fysiek mee te leveren.

Als we teruggaan kunnen we min of meer de verplichting lezen met betrekking tot het leveren van een papieren handleiding bij producten in de EU. Deze verplichting was niet direct in een Europese productrichtlijn terug te vinden, maar wel in de begeleidende documenten bij de richtlijn. Zo stond in de guide van de oude EMC richtlijn 2004/108/EC de volgende opname:

The Commission services have taken as a bench-mark that the information provided to the end-user has to allow him/her to use the apparatus without any further steps on their behalf. (…) It is not accepted (in other cases than those stemming from the view above) that electronic media or a hyperlink is sufficient as an alternative to information in paper copy. The end-user has an absolute right to quick and easy use of the apparatus they have purchased with no further obligations (such as access to the internet)”. Bron: EMC Guide – February 2010 (p. 40).

 

       

In de wetgeving werd nergens nadrukkelijk vermeld dat een andere vorm dan papier was toegestaan. Ook heerste de algemene opvatting dat een bedrijf niet mag aannemen dat iedere gebruiker over internet beschikt. Natuurlijk was dit 2004, de digitale wereld stond er heel anders voor, dit ook bij de eindgebruikers.

Vanuit de EU kwamen er na 2004 meerdere wetgevingskaders, zo ook met betrekking tot het verhandelen van producten in de EU. In  2008 heeft de Nieuwe wetgevings Kader (NWK) zijn intrede gedaan voor het verhandelen van producten binnen de EU. Deze product richtlijnen zorgen voor gemeenschappelijke structuur van conformiteitsbeoordeling, accreditatiekader voor aangemelde instanties. Deze publicaties geven ook richtlijnen/wetgeving voor het aanbieden van handleidingen. De EU publiceert dit in Blue Guides, je vindt ze hier:  Link

Inhoud kolom
Inhoud kolom

De herziene uitvoeringen die later gepubliceerd zijn volgen ook de recente markttrends en andere ontwikkelingen, zoals frequente wijzigingen in producten na plaatsing op de markt (bijv. als gevolg van software-updates en -upgrades; AI en machine learning, en refurbishment en remanufacturing.  

 

Zo zie je dat in de Blue Guide van 2016, versie 26.7.2106 aangegeven wordt dat niet alle product documenten verplicht zijn (100)

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38022

Een van de meest gestelde vragen uit de afgelopen jaren is of het voor bedrijven mogelijk is producthandleidingen online te plaatsen, in plaats van deze bij het product fysiek mee te leveren. Dat was nooit het geval, omdat de Europese wetgeving bedrijven meestal min of meer verplichtte een papieren handleiding bij het product te leveren. Deze verplichting was meestal niet direct in een Europese productrichtlijn terug te vinden, maar wel in de begeleidende documenten bij de richtlijn. Zo stond in de guide van de oude EMC richtlijn 2004/108/EC:

The Commission services have taken as a bench-mark that the information provided to the end-user has to allow him/her to use the apparatus without any further steps on their behalf. (…) It is not accepted (in other cases than those stemming from the view above) that electronic media or a hyperlink is sufficient as an alternative to information in paper copy. The end-user has an absolute right to quick and easy use of the apparatus they have purchased with no further obligations (such as access to the internet)”. Bron: EMC Guide – February 2010 (p. 40).

Daarnaast werd in de wetgeving nergens nadrukkelijk vermeld dat een andere vorm dan papier was toegestaan. Ook heerste de algemene opvatting dat een bedrijf niet mag aannemen dat iedere gebruiker over internet beschikt.

Met de invoering van het Nieuwe Wetgevingskader (NWK) voor het verhandelen van producten (“New Legislative Framework”, NLF) en de daaruit voortvloeiende vervanging van verschillende productrichtlijnen in 2016, zijn er nog maar weinig richtlijnen waarin staat dat een papieren handleiding vereist is.

 

CELEX_32012R0207_en_TXT

Oh hallo daar, welkom bij MEDTEK 👋
Het is leuk je te ontmoeten.

Meld je aan om elke maand geweldige inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.