"Ervaringen delen is kennis vermenigvuldigen"

Mijn idee, samen beter worden

 

Elke vorm van communicatie is kennisdeling. De kennis die je
hebt, deel je binnen je eigen perspectief met iemand anders. En als je hier bewust van bent, kan kennisdeling als een instrument werken om productiviteit of kwaliteit te verbeteren.

 

 

Vandaag is het begin van morgen!

De maatschappij verandert continu en de zorg verandert mee. Zo blijven kwetsbare mensen langer thuis wonen en zal er in de zorginstellingen complexere zorg worden geleverd. Steeds meer budgetten komen onder druk, de roep om slimmer werken wordt steeds groter. We moeten meer werk doen met minder mensen.  

Gelukkig groeien de technologische mogelijkheden met de dag, maar dit roept ook vragen over de toekomst op. Innovatie is belangrijk, dit met het oog op de mens!

 

MEDTEK wil je graag informeren over vandaag en morgen, over techniek, slimmer werken maar vooral menselijk werken.

Medtek
SpelenPlay
Medtek
SpelenPlay
Medtek
SpelenPlay
PlayPause
previous arrow
next arrow
Medtek
Medtek
Medtek
previous arrow
next arrow

Leren dat doe je altijd, een leven lang!

Digitalisering en automatisering 

veranderen de manier waarop we werken fundamenteel. De taken die we uitvoeren en de kennis en vaardigheden die nodig zijn, veranderen daardoor sterk.

De kennis en vaardigheden die we op school en tijdens onze studie hebben geleerd, verouderen sneller naarmate de snelheid van technologische verandering toeneemt. Vaardigheden als probleemoplossend vermogen, communicatie, nieuwsgierigheid, aanpassingsvermogen en emotionele lenigheid worden steeds belangrijker.

 

Deze kwaliteiten zorgen voor een grotere veerkracht en meer succes in een veranderende sociale en werkomgeving. Ze vormen ook een vruchtbare bodem voor een leven lang leren.

Je kan niet meer je hele leven teren op de
opleiding die je ooit gedaan hebt. Er is sprake van een leven lang leren waarbij je steeds nieuwe vaardigheden moet ontwikkelen. Zowel op vakinhoudelijk als persoonlijk vlak. 

Blijven ontwikkelen

Denk bijvoorbeeld aan de klant of eindgebruiker. Die wil steeds meer, sneller en beter. Geen standaard oplossing maar een een oplossing die echt passend is voor hem of haar. Maatwerk per klant. Dat maakt het belangrijk om de wensen te begrijpen en door te vertalen naar oplossingen. 

Dit kan alleen maar in co-creatie met de klant of eindgebruiker. Dat vraagt om andere vaardigheden: relationele vaardigheden zoals communiceren en overtuigen.

Blijven veranderen

Maar denk ook aan alle inhoudelijke kennis die je steeds moet onderhouden en opdoen. De techniek verandert tenslotte waar je bij staat. 

 

Voor mij gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Hou het simpel en begrijpelijk in de taal die we allemaal spreken!

Daarin adviseren en een leidende rol nemen met betrekking risicobeperking, leren en opleiden, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.

Dat is waar ik voor sta en ga. 

Een veilig gevoel!.

Oh hallo daar, welkom bij MEDTEK 👋
Het is leuk je te ontmoeten.

Meld je aan om elke maand geweldige inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.