• Simple Usage
    Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

Het gebruik van hulpmiddelen in de zorg brengt altijd risico’s met zich mee. Het hulpmiddel kan defect raken of verkeerd gebruikt worden. Alle risico’s uitsluiten kan niet, maar met goed onderhoud en een periodieke keuring kan de deugdelijke werking gewaarborgd worden. Een goede instructie van diegene die het hulpmiddel bedient, kan de kans op ongelukken door onoordeelkundig gebruik tot een minimum beperken.

Veiligheid in het gebruik van de tilliften is erg belangrijk. Uiteraard begint dat bij een goed en deskundig gebruik. Maar daarnaast is goed onderhoud en een periodieke keuring van lift en tilbanden onontbeerlijk om de veiligheid blijvend te waarborgen. Ook voor paticulieren adviseren wij de liften jaarlijks te laten inspecteren op veiligheid  Deze inspectie kunt u via MEDTEK laten uitvoeren. De lift en haar toebehoren wordt gekeurd op veiligheid en functioneren volgens de NEN7506 norm en aangevuld met een belastingtest voor de bijbehorende tilbanden.

In de instellingen is het anno 2016 goed geregeld; een periodieke keuring is verplicht en gebruikers zijn geschoold. Maar in de thuiszorg kan er nog veel verbeterd worden. Daar is de patiënt als eigenaar van de lift zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Uit kostenoverweging wordt dit vaak uitgesteld tot het echt niet meer anders kan. Thuiszorgmedewerkers moeten vaak veel verschillende tilliften bedienen en mantelzorgers zijn vaak niet goed geïnstrueerd.
MEDTEK verzorgd periodieke keuringen voor zowel instellingen als particulieren. Onderhoud kan door ons verzorgd worden, maar staat los van de keuring.

 

EmailWhatsAppFacebookSkypeTwitterBox.netLinkedInOutlook.com

De wet van creatie

|

We onderschatten de kracht van een juiste intentie in ons werk. Onlangs las ik in het boek van Willem Glaudemans over de universele wetten, die in het universum gelden. Glaudemans benoemt De Wet van... LEES MEER

Waarom keuren

|

Regelmatig keuren op deugdelijkheid De keuring (artikel 7.4a, derde lid) voor tijdige opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering moet periodiek plaatsvinden. Met zo’n terugkerende keuring en de eventuele beproevingstest kan tevens worden nagegaan... LEES MEER

Test

|

Na uitvoering van een keuring wordt dit visueel kenbaar gemaakt op het hulpmiddel, d.m.v. een stikker die de volgende keuringsdatum aangeeft. Als reden voor deze verplichting wordt opgegeven dat de gebruiker van het... LEES MEER